Mekik ( Shuttle) Depo Raf Sistemi

test

Mekik ( Shuttle) Depo Raf Sistemi

Mekik Sistemi Raf mekik sistemi yarı otomatik ve tam otomatik kullanılabilen bir depolama sistem elemanıdır. Makinenin fiziksel özelliklerine göre tasarlanmış rafların içinde, derinliğine depolama işlemleri için kullanılır. Doldurulan yada boşaltılan raf içinde işlem bittiğinde, makine forklift yardımı ile başka raflara koyularak diğer raflarında doldurma ve boşaltma işlemleri yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken husus derinliğine depolanan bir rafın aynı kalem malzemelerden oluşması gerektiğidir. Farklı bir raf gözü başka bir kalem mal ihtiva edebilir. Böylelikle malzemelerin forklift manevrası alanına ihtiyaç duyulmadan bitişik nizam depolanması sağlanmış olur.