Raf Statik Analiz

test

Raf Statik Analiz

Rafların  bilgisayar destekli ölçümlendirilmelerinin yapılarak  taşıma kapasitelerinin belirlenmesi ve bunun sonucuna göre rapor sunulması faaliyetidir. 

Rafların  bilgisayar destekli ölçümlendirilmelerinin yapılarak  taşıma kapasitelerinin belirlenmesi ve bunun sonucuna göre rapor sunulması faaliyetidir. 

STATİK ANALİZ VE RAF KONTROLLERİ 

Kritik bölgelerin belirlenmesi

* Gözle kontrol

* Manyetik Parçacık Testi (Gerekirse)

* Penetrant Testi (Gerekirse)

* Raporlama

 

Depo Rafları;

 işletmelerde kullanılan diğer  konstrüksiyonlar gibi:

* Amaca uygun olmalıdır.

* Uygun imalat yöntemleri ile üretilmiş olmalıdır.

* Dayanım açısından uygun olmalıdır.

* Tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır.

* İşletme aşaması kontrolü yapılmalıdır.