Raf Periyodik Kontrolü

test

Raf Periyodik Kontrolü

Depo raflarındaki risklerin sürekli ve sistemli bir şekilde kontrol altında tutulması ve muhtemel kazaları önlemek amacıyla yapılan periyodik kontroller.

NEDEN KONTROL EDİLMELİDİR?
Zaman ve kullanıma bağlı yorulma, raf konfigürasyonundaki değişiklikler, ve çarpma
kaynaklı hasarlar raf taşıma kapasitesinin düşmesine ve kaza ihtimalinin artmasına
sebep olur.
TS EN 15635 standardına göre endüstriyel rafların kontrolünün senede en az bir kez
uzman denetçi tarafından yapılması gerekmektedir. Yine aynı standarda göre firma içi
kontrollerinin haftalık veya risk analiziyle belirlenecek periyodlarda eğitimli bir
personel (PRSES) tarafından yapılması gerekmektedir.
Endüstriyel raflar iş ekipmanı sınıfına girdiğinden İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır.

Raf sistemleri, çoğunlukla üzerinde tonlarca yük taşınan, yüksek doluluk oranı ile kullanılmaktadır. Yeni kurulan veya bileşenlerinde değişiklik yapılan raf sistemlerinin statik dayanım hesaplamaları yetkin bir mühendis tarafından deprem kuvvetleri de dikkate alınarak yapılmalı ve çalışmalarda bu hesaplamalara uyulmalıdır.

Depolar , kullanılan kaldırma ve taşıma ekipmanlarından dolayı, sürekli hareket halinde olunan ve yüklü olan paletlerin hareket ettirerek taşınmasından dolayı yüksek derecede risk barındıran bölgelerdir. Bu nedenle depo raflarındaki risklerin sürekli ve sistemli bir şekilde kontrol altında tutulması gereklidir. Böylece muhtemel kazalar oluşmadan önce belirlenebilir ve her biri için gerekli tedbirler alınabilir.

Rafların kurulumundan sonra da zaman içinde çarpmalar, nem, zamanla yıpranma vb. nedenlerle oluşacak olan hasarların tehlike oluşturacak boyuta ulaşmadan tespit edilerek giderilmesi gerekmektedir. TS EN 15635 standardına göre, raf sistemlerinin yılda en az bir kez yetkin personel tarafından periyodik kontrolleri yapılmalıdır.